over Balanz Organisatieadvies

Inleiding

Balanz Organisatieadvies is een in 2007, door R.A. (Rutger) Hoogendoorn opgerichte, kleinschalige onderneming die zich beweegt op het brede terrein van Organisatie en Human Resource Management en op deze gebieden ca 25 jaar ervaring heeft. Balanz Organisatieadvies is inmiddels actief binnen de overheid, de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Portfolio

Balanz Organisatieadvies is specialist in de volgende producten op het speelveld van Organisatie en HRM:

Specifieke expertise

Op het terrein van functiewaardering is Balanz Organisatieadvies o.a. gecertificeerd voor de functiewaarderingssystemen van de sectoren Waterschappen (Fuwater), Gezondheidszorg (FWG), Primair Onderwijs (Fuwa PO), Voortgezet Onderwijs (Fuwa VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (Fuwa BVE) en Hoger Beroepsonderwijs (Fuwa HBO). De FWG certificering betreft de sectoren Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Ouderenzorg en Thuiszorg. Daarnaast beschikt Balanz Organisatieadvies over specifieke expertise op het gebied van Veiligheidsregio's en GGD en GHOR organisaties.

Kennismaking

Deze website en de brochure hebben tot doel een beeld te geven van de dienstverlening en mogelijkheden van Balanz Organisatieadvies. Een persoonlijk gesprek is hét middel om een volledig beeld te geven van wat de onderneming uw organisatie te bieden heeft.

Wilt u meer weten over Balanz Organisatieadvies? Bel 06 15121927 of mail naar info@balanzorganisatieadvies.nl!
realisatie Opus Imago