BalanZ Organisatieadvies staat voor 25 jaar ervaring in Organisatie & HRM als specialist in Functiewaardering, Beloningsmanagement en Performancemanagement.
Deel op Facebook   Deel op Google+   Deel op LinkedIn
functiewaardering Waterschappen functiewaardering Voortgezet Onderwijs functiewaardering Gezondheidszorg functiewaardering Veiligheidsregio’s en GGDover BalanZ Organisatieadvies

BalanZ Organisatieadvies is een in 2007, door R.A. (Rutger) Hoogendoorn opgerichte, kleinschalige onderneming op het terrein van Organisatie en HRM en staat voor ca. 25 jaar ervaring. BalanZ Organisatieadvies is actief binnen overheid, gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven.

Portfolio en specifiek expertise

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het adviseren en ondersteunen van organisaties op de volgende gebieden:

BalanZ Organisatieadvies beschikt o.a. over specifieke functiewaarderingscertificeringen en/of deskundigheid voor de sectoren:

Werkwijze, reikwijdte van de vraagstukken en rol

BalanZ Organisatieadvies koppelt deskundigheid aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de opdrachtgevende organisatie. De advisering en ondersteuning van organisaties betreft zowel periodieke casussen van beperkte omvang als grootschalige en langdurige projecten. De werkzaamheden kunnen zich uitstrekken van advies en ondersteuning bij oriëntatie op principiële keuzen vooraf tot en met de implementatie daarvan in al zijn verschijningsvormen. De vraagstukken waarin wordt geadviseerd en ondersteund kunnen zowel betrekking hebben op casussen binnen een bestaande organisatieomgeving en besturingsfilosofie als op het klankborden bij en doorvertalen van strategische koerswijzigingen door de organisatie bij reorganisatie en fusie. BalanZ Organisatieadvies beschikt over ervaring in zowel de expertrol als de procesrol. In de expertrol als adviseur van afdelingen P&O c.q. HRM danwel het Top, Middel of Operationeel Management danwel de Medezeggenschap van organisaties. In de procesrol als externe projectleider bij projecten op het gebied van het portfolio al dan niet in combinatie met een interne projectleider.

Kennismaking

Deze website en de brochure hebben tot doel een beeld te geven van de dienstverlening en mogelijkheden van BalanZ Organisatieadvies. Een persoonlijk gesprek is hét middel om een volledig beeld te geven van wat de onderneming uw organisatie te bieden heeft.

Wilt u meer weten over BalanZ Organisatieadvies? Bel 06 15121927 of mail naar info@balanzorganisatieadvies.nl!
realisatie Opus Imago