Performancemanagement verbinden aan functiewaardering en beloningsmanagement? BalanZ Organisatieadvies kan u hierin als specialist ondersteunen en adviseren.
Deel op Facebook Deel op Google+ Deel op LinkedIn
functiewaardering Waterschappen functiewaardering Voortgezet Onderwijs functiewaardering Gezondheidszorg functiewaardering Veiligheidsregio’s en GGDperformancemanagement

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het ondersteunen en adviseren van organisaties bij het verbinden van Functiewaardering en Beloningsmanagement met Performancemanagement.

Wat is performancemanagement

Performancemanagement verbindt de ontwikkeling en resultaten van medewerkers met de ontwikkeling en resultaten van organisaties.

Performancemanagement in beweging

De sturing op resultaten en competenties wordt in toenemende mate gekoppeld aan de strategie van de organisatie. Daarbij ontstaat een geĂŻntegreerde cyclus van strategische organisatiedoelen, afdelingsdoelen, teamdoelen en persoonlijke resultaat- en/of ontwikkelingsafspraken. Individuele resultaat en/of ontwikkelingsafspraken kunnen zowel het startpunt zijn van een meer traditionele gesprekscyclus als van E-HRM ondersteunde 360 graden methoden.

Performancemanagement in samenhang

De sturing op resultaten en competenties hangt tevens samen met het nastreven van de door de organisatie gewenste cultuur. In dit kader kunnen kernwaarden, kerncompetenties, teamcompetenties, functiecompetenties danwel individueel gerichte competenties worden geformuleerd.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies kan adviseren en ondersteunen bij de opzet en implementatie van alle denkbare activiteiten rondom performancemanagement. Activiteiten als:

  • inventarisatie en onderzoek van het bestaande beleid;
  • het in kaart brengen van de beleidsvrijheid in relatie tot CAO afspraken;
  • het op maat maken van competentiemodellen en -definities;
  • het ontwerpen van resultaatprofielen en -formuleringen;
  • etc.

Wilt u meer weten over performancemanagement? Bel 06 15121927 of mail naar info@balanzorganisatieadvies.nl!
realisatie Opus Imago