Organisatieontwerp? BalanZ organisatieadvies verbindt structuur, processen en cultuur met Functiewaardering, Beloningsmanagement en Performancemanagement.
Deel op Facebook Deel op Google+ Deel op LinkedIn
functiewaardering Waterschappen functiewaardering Voortgezet Onderwijs functiewaardering Gezondheidszorg functiewaardering Veiligheidsregio’s en GGDorganisatieontwerp

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het verbinden van Functiewaardering, Beloningsmanagement en Performancemanagement met Strategie, Structuur, Processen en Cultuur.

Strategie

Missie en visie vormen het fundament van een strategie. Missie en visie beschrijven de identiteit van een organisatie, de bestaansreden en een globaal toekomstbeeld. Een strategie concretiseert dit toekomstbeeld.

Structuur

De organisatiestructuur kan worden omschreven op de niveaus grofstructuur, fijnstructuur, functiestructuur en processtructuur. Ook de bevoegdhedenverdeling en coördinatiemechanismen maken er deel van uit.

Processen

Organisaties bestaan op hoofdlijnen uit primaire, besturende en ondersteunende processen. Een adequate planning & control cyclus resulteert in verbeterprocessen. De procesbenadering is nauw verbonden met het kwaliteitsdenken en de bedrijfskundige benadering van organisaties.

Cultuur

Cultuur gaat over de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers met processen, elkaar en klanten omgaan. Leiderschap gaat over de wijze waarop managers leiding en richting geven.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies kan adviseren en ondersteunen bij de opzet en implementatie van alle denkbare activiteiten rondom organisatieontwerp. Activiteiten als:

  • de diagnose van een reeds bestaande organisatie;
  • het formuleren van kenmerken van en eisen aan een nieuw te ontwerpen organisatie;
  • het faciliteren van formulering van missie, visie, strategie en kernwaarden;
  • de opzet van grofstructuur, fijnstructuur, functiestructuur en/of processtructuur;
  • etc.

Wilt u meer weten over organisatieontwerp? Bel 06 15121927 of mail naar info@balanzorganisatieadvies.nl!
realisatie Opus Imago