Wilt u meer weten over
BalanZ Organisatieadvies?
Bel 0615121927
of mail info@balanzorganisatieadvies.nl
 

functiewaardering Voortgezet Onderwijs (FUWA VO)

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het ondersteunen en adviseren van VO organisaties in het opzetten en onderhouden van functiegebouwen op organieke en generieke basis danwel mengvormen hiervan.

Historie functiewaardering voortgezet onderwijs

De diverse onderwijssectoren kenden tot het einde van de 20e eeuw geen sectorspecifiek functiewaarderingssysteem om eigen functies te beschrijven en te waarderen. In de beginjaren 2000 hebben de sociale partners binnen het voortgezet onderwijs een advies geformuleerd voor een eigen functiewaarderingssysteem en functiebouwwerk voor de sector voortgezet onderwijs. Analoog aan vergelijkbare ontwikkelingen in andere onderwijssectoren bevatte het advies een voorstel een sectoreigen variant van het voor het rijkspersoneel ontwikkeld functiewaarderingssysteem FUWASYS te ontwikkelen. De eerste variant van dit nieuwe functiewaarderingssysteem zag het licht in 2002. FUWA VO bleek een logische naam voor dit uniforme functiewaarderingssysteem.

FUWA VO

FUWA VO is niet alleen een systeem waarmee functies kunnen worden gewaardeerd. Het biedt ook kaders voor de beschrijving van functies. Het FUWA VO beschrijvingsformat is ingedeeld in rubrieken. De rubriek Werkzaamheden vormt het hart van de functiebeschrijving in de vorm van resultaatgebieden. Verder kent het format de aanvullende rubrieken Kader, Bevoegdheden & Verantwoordelijkheden, Kennis & Vaardigheden en Contacten. Scores op een 14-tal kenmerken leiden tot de uiteindelijke waardering van functies. De rubrieken Werkzaamheden en Kader, Bevoegdheden & Verantwoordelijkheden zijn beide aan een 5-tal waarderingskenmerken gekoppeld. De rubrieken Kennis & Vaardigheden en Contacten zijn ieder aan een 2-tal waarderingskenmerken gekoppeld. Rond 2002 zijn op sectorniveau voorbeeldfuncties tot stand gekomen die de toepassing van FUWA VO ondersteunen. Deze voorbeeldfuncties zijn in 2010 en 2023 herzien. De FUWA VO systematiek is in het vorige decennium sectorbreed geïmplementeerd.

Actuele ontwikkelingen en problematiek

Vanuit de CAO ligt de vrijheid in de vormgeving van eigen functies primair bij de onderwijsondersteunende functies. In de periode na 2010 is ook in het onderwijs een ontwikkeling zichtbaar richting het meer generiek beschrijven van deze functies in de vorm van functiereeksen. De sectorale voorbeeldfuncties van 2023 zijn dan ook generieker vormgegeven dan die van 2010. Maar in vergelijking met sommige andere sectoren ligt de nadruk nog altijd minder op het bereiken van het hoogst denkbare abstractieniveau. De mate van herkenning bij de (voorbeeld) functiereeksen is daardoor in vergelijking met andere sectoren relatief hoger, zij betreffen nog altijd concrete vakdisciplines. Wel leiden deze functiereeksen tot meer inzicht in loopbaanpaden en zij faciliteren een op mobiliteit gerichte cultuur.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies is o.a. specialist in het ondersteunen en adviseren van VO organisaties bij het: