Wilt u meer weten over
BalanZ Organisatieadvies?
Bel 0615121927
of mail info@balanzorganisatieadvies.nl
 

organisatieontwerp

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het verbinden van Functiewaardering, Beloningsmanagement en Performancemanagement met Strategie, Structuur, Processen en Cultuur.

Strategie

Missie en visie vormen het fundament van een strategie. Missie en visie beschrijven de identiteit van een organisatie, de bestaansreden en een globaal toekomstbeeld. Een strategie concretiseert dit toekomstbeeld.

Structuur

De organisatiestructuur kan worden omschreven op de niveaus grofstructuur, fijnstructuur, functiestructuur en processtructuur. Ook de bevoegdhedenverdeling en coördinatiemechanismen maken er deel van uit.

Processen

Organisaties bestaan op hoofdlijnen uit primaire, besturende en ondersteunende processen. Een adequate planning & control cyclus resulteert in verbeterprocessen. De procesbenadering is nauw verbonden met het kwaliteitsdenken en de bedrijfskundige benadering van organisaties.

Cultuur

Cultuur gaat over de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers met processen, elkaar en klanten omgaan. Leiderschap gaat over de wijze waarop managers leiding en richting geven.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies kan adviseren en ondersteunen bij de opzet en implementatie van alle denkbare activiteiten rondom organisatieontwerp. Activiteiten als: