Wilt u meer weten over
BalanZ Organisatieadvies?
Bel 0615121927
of mail info@balanzorganisatieadvies.nl
 

werkwijze

Intake

De werkwijze gaat uit van flexibiliteit en maatwerk. De benodigde informatie om een projectaanpak voor te kunnen stellen wordt verzameld bij de eerste kennismaking en/of een separaat intakegesprek.

Aanpak en offerte

Doorgaans wordt gewerkt op basis van één geïntegreerd document dat zowel een plan van aanpak als een offerte omvat. De processtappen uit het plan van aanpak zijn daarbij leidend voor de gespecificeerde onderdelen van de offerte. De geraamde ureninzet is de leidraad bij de totstandkoming van het offertebedrag. De standaard geldigheidsduur van een offerte is zes weken.

Projectleiding

Er wordt bij voorkeur gewerkt met een vaste "intern project- en procesverantwoordelijke" als primaire samenwerkingspartner. Dit met het oog op consistentie en kwaliteit. Daarnaast kunnen alle denkbare overleg- en samenwerkingspartners deel uit maken van de diverse project- en procesfasen.

Kosten

Bij de aanvaarding van de opdracht wordt het uurtarief en evt. voorschotpercentage overeengekomen. Met uitzondering van het evt. voorschot wordt uitsluitend gefactureerd op basis van werkelijke verrichtingen gekoppeld aan een nauwkeurige specificatie van de ureninzet en de relatie tot de offerte. Dreigende overschrijding van de geraamde ureninzet wordt tijdig gecommuniceerd. Het evt. voorschot wordt verrekend bij de laatste declaratie aangaande het project danwel bij het bereiken van een vooraf aangegeven procesfase. De standaard betalingstermijn bedraagt veertien dagen.