Wilt u meer weten over
BalanZ Organisatieadvies?
Bel 0615121927
of mail info@balanzorganisatieadvies.nl
 

beloningsmanagement

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het ondersteunen en adviseren van organisaties bij beloningsvraagstukken binnen dan wel buiten de context van een specifieke sector.

Wat is beloningsmanagement?

Beloning is een breder begrip dan functiewaardering. De totale beloning is het resultaat van functie-, persoons-, werk- en situatiegerelateerde grondslagen. Aspecten binnen de laatste 3 grondslagen zijn bv. ervaring, output en arbeidsmarkt.

Beloningsmanagement in beweging

Functiewaardering is doorgaans de basis van gestructureerde beloningsverhoudingen. De uiteindelijke beloning echter, is in toenemende mate afhankelijk van meer factoren. Als gevolg daarvan staat beloningsmanagement maatschappelijk meer en meer in de belangstelling.

Beloningsmanagement in samenhang

In een professionele aanpak zal het beloningsbeleid naar de ontvangers van beloningen boodschappen communiceren welke in lijn zijn met de organisatiedoelstellingen. Het beloningsmanagement heeft dus een belangrijke samenhang met organisatiestrategie, -omgeving en -sturing.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies kan adviseren en ondersteunen bij de opzet en implementatie van alle denkbare activiteiten rondom beloningsmanagement. Activiteiten als: